Svbony 12V dew heater

 

Svbony 12V dew heater

R550,00Price
    • 480mm (640mm total length): 15.6W - 18W
    • 560mm (720mm total length): 19.2W - 21.6W
    • 12V operation
    • 1m power cord